Vertrouwen (hebben en krijgen) geeft de moed om:

  • initiatief te nemen
  • keuzes te maken
  • navraag te doen of hulp in te schakelen
  • het beste voor alle partijen na te streven

Weinig vertrouwen (tot zelfs wantrouwen) betekent energie verspillen aan:

  • controleren
  • veiligheidsmaatregelen nemen
  • niet verder gaan tot er zekerheid is
  • problemen en fouten verbergen
  • eigenbelang voorop stellen

Een BOOG consult is gericht op vertrouwen vinden en borgen. Investeren in een BOOG team consult verdient zichzelf dus meer dan terug – OOK in tijdsinvestering.