De vraag naar duurzame oplossingen kent in Nederland en op wereldwijde schaal een enorm groei, wat unieke kansen voor het bedrijfsleven biedt.

Hoewel sommigen de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN de verantwoordelijkheid van de overheid vinden, is het belangrijk dat bedrijven nu al betrokken zijn bij en gericht zijn op de doelen, en het tegelijkertijd zien als hun verantwoordelijkheid om bij te dragen. Dat is enerzijds nodig omdat de ontwikkelingen erg snel gaan en anderzijds omdat de consument hier om vraagt. Maar liefst 90% van de burgers vindt het belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voor 8% maakt het voor hun keuze uit dat een bedrijf deelneemt aan deze wereldwijde doelstellingen.

Bedrijven die al doelen stellen om bij te dragen aan de 17 wereldwijde doelen, zullen andere bedrijven die niets gewijzigd hebben toen de nieuwe regelgeving van kracht werd voorblijven. Dat de nieuwe regels worden ingevoerd is niet het belangrijkste; het gaat erom hoe snel ze worden ingevoerd. Verschillende landen en regeringen hebben hun actieplannen voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN al gepresenteerd.

17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Op 25 september 2015 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld op de VN-top in New York het doel bepaald dat burgers, bedrijven en overheidsinstanties zich moeten verenigen om duurzame oplossingen te creëren en een duurzame toekomst te ondersteunen.

Deze doelstellingen voor toekomstige duurzame ontwikkeling, bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s), werden door maar liefst 193 lidstaten aangenomen en zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. Ze beschrijven specifieke doelstellingen die de komende jaren moeten worden bereikt, uiterlijk tegen 2030. Alle landen moeten bijdragen.

Tegenwoordig worden we geconfronteerd met veel uitdagingen, waaronder sociale, economische en politieke marginalisatie, stijgende jeugdwerkloosheid, ongelijkheid, armoede, voedselonzekerheid, gebrek aan of ongelijke toegang tot natuurlijke basisbronnen, milieuvervuiling, klimaatverandering en niet-reagerende regeringen. Het zijn allemaal nationale uitdagingen met grote regionale en mondiale gevolgen en moeten daarom gezamenlijk worden opgelost.