Wat is die samenleving 3.0 die zijn intrede doet?

Samenleving 3.0 gaat over het werken in netwerken in plaats van in hiërarchische structuren. Het onderscheid tussen instellingen en burgers, bedrijven en consumenten, werk en privé is niet meer zo duidelijk. In plaats daarvan is er een samenleving waarin organisaties en private personen in verschillende soms wisselende netwerken samen nieuwe informatie en oplossingen vinden voor een gemeenschappelijk doel. Het doel, de wens, is leidend.

Die verandering in de samenleving is niet toevallig. Hij is nodig omdat de maatschappij te ingewikkeld is geworden om van boven af aan te sturen. Daarnaast is er een grote hoeveelheid nuttige kennis beschikbaar, maar deze is teveel voor één persoon. Kennis, ideeën en ervaring ligt verspreid bij verschillende mensen in verschillende sectoren en culturen. De ontwikkelingen gaan te snel en processen zijn te complex om door welk persoon dan ook om alles te overzien en top-down aan te kunnen sturen.

Overheidsinstellingen, bedrijven, geen enkele organisatie kan alleen voldoende bereiken. Bovendien hebben ‘gewone’ burgers, cliënten en consumenten net zo goed kennis en ideeën.

Bovendien is iedereen op meerdere manieren belanghebbende in de verschillende thema’s die spelen. Het denken moet daarom verschuiven van hiërarchisch en lineair naar niet-lineair, in patronen, integraal en community-gericht. Netwerkdenken dus, in gelijkwaardigheid. Cocreatie waarbij betrokkenen in dialoog samen oplossingen bedenken en realiseren, creatief en out-of-the-box denkend.

Samenleving 3.0 is een samenleving waarin belanghebbenden rondom een thema of wens elkaar opzoeken en inter- en transdisciplinaire partnerschappen sluiten. Zowel keten- als netwerksamenwerkingen, voor korte duur of langdurig.