Simon Sinek: “Martin Luther King didn’t have a ‘I have a plan’ speech.”

Of het nu uit calvinisme is, uit onnadenkendheid (‘als de baas maar tevreden is’) of uit overtuiging het goed te doen. Er gebeurt nog heel veel werken om het werken. 30% tot 50% van de acties, de tijd en moeite op kantoor is overbodig. Ongeïnspireerd, ongemotiveerd werken is een van de oorzaken.

Het is niet heel gek dat mensen gestopt zijn met dromen. Van de 1000 dromen komt er misschien maar eentje uit. Wat heeft het dan voor zin om te dromen?
Laat maar. We gaan gewoon meteen aan het werk. Maar waar werk je dan aan?

Doelen stellen en een plan maken zonder dat er een droom aan ten grondslag ligt of een oprechte wens, is net zo zinloos als eten koken als niemand trek heeft. Je dweil uitknijpen zonder dat er een plas is.

Wat is het alternatief

Als van de 1000 dromen er maar één uitkomt, droom dan véél. Droom 2000, 3000 dromen.

John Croft, grondlegger van Dragon Dreaming projectaanpak over de essentie in eeng esprek met mensen van de Transition Towns beweging.

7 Dragon Dreaming – Celebration and Gratitude – John Croft from Think About on Vimeo.

Noot: ‘The Great Turning’ = het huidige tijdperk van transitie naar een nieuwe cultuur
(ten gevolge van internet, continue veranderingen / uitvindingen / nieuwe inzichten e.d.).