Teamtrainingen

Communicatie, samenwerken, teamrollen, teambuilding

header5

BOOG teamtraining

Bouw aan een energiek en flexibel team

waar iedereen op kan bouwen

Test het talent van elk teamlid met
GeniusU talent profiel test

GeniusU talent test

Werken aan vertrouwen

 
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt:
Teams zijn effectiever naarmate

  • er meer stabiele en hechte relaties tussen de teamleden zijn
  • er meer onderling vertrouwen tussen teamleden is
  • teamleden beter in staat zijn elkaar feedback te geven
  • teamleden beter zicht hebben op elkaars competenties en hiermee rekening houden bij de verdeling van de werkzaamheden

Zeer laag ziekteverzuim

 

Onderzoek aan de Erasmus Universiteit laat onder andere zien dat:

  • teamontwikkeling in het algemeen ertoe leidt dat de mensen met meer plezier hun werk doen
  • de kosten dalen als teamleden daadwerkelijk worden betrokken bij de besluitvorming
  • de kwaliteit van het werk stijgt en het ziekteverzuim daalt als een team in staat is feedback van klanten te organiseren

Eén gedeeld inzicht kan genoeg zijn om een wereld van verschil te maken

Meer informatie? Ligt klaar voor u!

Vraag direct aan