Co-creërend en zelfsturend gaan werken betekent een gewoonteverandering binnen de organisatie en niets is zo lastig als een gewoonte veranderen. Hoe kweek je en behoud je enthousiasme – of in ieder geval medewerking – als verandering zo traag verloopt?

De traagheid waarmee organisaties veranderen is demotiverend. Het meest demotiverend is het natuurlijk voor degenen die enthousiast zijn over de voordelen en mogelijkheden van de verandering. Maar niet alleen voor hen. Ook voor de middengroep en zelfs voor tegenstanders is het demotiverend.

Voor de middengroep, die bereid is moeite te doen om in de verandering te geloven, is traagheid slopend. Zij moeten te lang hun best doen om hoop te houden. Dat kost energie.

Maar zelfs voor hen die tegen verandering zijn, is het uiteindelijk niet fijn dat het traag gaat. Want de ‘hakken-in-het-zand’ types zijn niet per definitie tegen vernieuwing, ze hebben meestal een reden, een grond om tegen te stribbelen. Veranderen heeft nadelen die vernieuwers niet altijd kunnen of willen zien. Tegenstanders zijn wel degelijk bereid zich te laten overtuigen, maar dan graag eerst aantonen dat het werkelijk die voordelen heeft en dat de nadelen niet veel te groot zijn.

WIN Werken In Netwerken heeft met de WIN-team aanpak een formule gevonden om energieverlies en motivatie afname te voorkomen. Een cultuurverandering, nieuwe manier van werken of innovatie kan daarmee veel ‘lichter’ en tegelijk effectiever worden ingevoerd. Tot tevredenheid van het overgrote deel van de medewerkers.